بالش رزا

بازدید : 394   |      

. پارچه کتان
. ۱۲۰۰ گرمی
. سایز ۵۰ . ۷۰
. میکروفایبر
. شبه پر

۱- پارچه کتان

۲- ۱۲۰۰ گرم

۳-سایز ۵۰ . ۷۰

۴-میکروفایبر

۵- شبه پر