بارگیری...

بالش رزا

بازدید : 6703

دسته بندی : بالش


. پارچه کتان
. ۱۲۰۰ گرمی
. سایز ۵۰ . ۷۰
. میکروفایبر
. شبه پردرصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید

۱- پارچه کتان

۲- ۱۲۰۰ گرم

۳-سایز ۵۰ . ۷۰

۴-میکروفایبر

۵- شبه پر