تشک مدل ۱ پازل

بازدید : 283   |      

. تشک فنری
. پارچه پافی
. قطر ۱۸ سانت
. وزن ۱۷ کیلو
. ۳ سال گارانتی تعویض

۱ ساختار ساده

۲ قطر ۱۸ سانت

۳ وزن ۱۷ کیلو گرم

۴ تحمل وزن  ۷۰ کیلو گرم