بارگیری...

ست زنبق(zanbagh)

بازدید : 10918

دسته بندی : یک نفره


. ست شش تیکه یک نفره
. سایز لحاف ۲۲۰*۱۶۰
. سایز رو تشکی۲۰۰*۹۰
. سایز روبالشی(۲ عدد) ۷۰ *۵۰
. سایز کوسن(۲ عدد) ۵۰ *۵۰درصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید

۱-لحاف ، روتختی ، روبالشی ، رو کوسنی

۲- ابعاد لحاف ۱۶۰.۲۲۰ 

۳- ۶ تیکه

۴- پارچه تنسل گیاهی

۵-دو عدد روبالشی ۵۰.۷۰

۶-دو عدد رو کوسنی ۵۰.۵۰