بارگیری...

لحافت لایت

بازدید : 4267

دسته بندی : دو نفره


. پارچه میکروفایبر
. الیاف پنبه دوزی شده
. الیاف ۲۵۰ گرمی


درصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید

۱-بسیار سبک و راحت

۲-چهار فصل

۳-پارچه میکرو فایبر

۴-الیاف پنبه دوزی شده

۵-الیاف ۲۵۰ گرمی

۶-سایز بندی ۲۲۰.۱۶۰  ۲۲۰.۱۸۰  ۲۲۰.۲۰۰  ۲۲۰.۲۴۰