بارگیری...

ست زنبق ۲ (zanbagh)

بازدید : 10008

دسته بندی : دو نفره


. ست لحاف دو نفره مدل زنبق
. لحاف
. روتشکی
. چهار رو بالشی از جنس تنسل سایز ۵۰ × ۷۰
. دو عدد روکش کوسن از جنس تنسل در سایز ۵۰ × ۵۰درصورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن تماس بگیرید

۱-شامل لحاف ، روبالشی ، روکوسنی ، رو تشکی

۲-ابعاد لحاف ۲۲۰.۲۲۴۰ سانت

۳-هشت تیکه 

۴-پارچه تنسل گیاهی

۵-چهار عدد روبالشی ۵۰.۷۰

۶-دو عدد رو کوسنی ۵۰.۵۰